मेलम्ची नगरपालिकाको हेभी इक्विपमेन्ट खरिदका लागि मौजुदा सुचीमा समावेश हुने सम्बन्धित सुचना|