मेलम्ची नगरपालिका कार्यालयको खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त अाह्वानको सूचना