मिति २०७५ भाद्र १५ देखि १७ गते सम्म वडा सचिबहरुलाई संचालन भएको कम्प्युटर क्षमता विकास तालिमको केहि झलकहरु