Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका विद्यालयका खातामा शिक्षकहरुको चाैमासिक तलब र चाडवाड खर्च निकाशाकाे विवरण