शेर बहादुर तामाङ

Phone: 
9818478660
Section: 
वडा नं. ६ , तालामराङ