जन प्रतिनिधिहरु

Section: मेलम्ची नगरपालिका
Photo Name Designation Section Email Phone
डम्बर बहादुर अर्याल नगर प्रमुख मेलम्ची नगरपालिका +977-9851147686
भगवती नेपाल उप– प्रमुख मेलम्ची नगरपालिका +977-9851193899
Section: वडा नं. १ , भोटेचौर
Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद चौलागाई वडा अध्यक्ष वडा नं. १ , भोटेचौर 9751045988
खम्बासिंह तामाङ वडा सदस्य वडा नं. १ , भोटेचौर
Section: वडा नं. १ , भोटेचौर
Photo Name Designation Section Email Phone
भीमसेन खतिवडा वडा सदस्य वडा नं. १ , भोटेचौर
सावित्री कार्की वडा सदस्य वडा नं. १ , भोटेचौर
शान्ति नेपाली वडा सदस्य वडा नं. १ , भोटेचौर
Section: वडा नं. २ , भोटेचौर
Photo Name Designation Section Email Phone
सन्त बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. २ , भोटेचौर 9803411998
नगेन्द्र प्रसाद खतिवडा वडा सदस्य वडा नं. २ , भोटेचौर
मिन प्रसाद खतिवडा वडा सदस्य वडा नं. २ , भोटेचौर
गोमा दुलाल वडा सदस्य वडा नं. २ , भोटेचौर
लक्ष्मी दर्जी वडा सदस्य वडा नं. २ , भोटेचौर
Section: वडा नं. ३, हैबुङ
Photo Name Designation Section Email Phone
बसन्त गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ३, हैबुङ 9860231815
राजेश लामा वडा सदस्य वडा नं. ३, हैबुङ
राम बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ३, हैबुङ
उर्मिला तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ३, हैबुङ
बेल कुमारी दमै वडा सदस्य वडा नं. ३, हैबुङ
Section: वडा नं. ४, थकनी
Photo Name Designation Section Email Phone
दमै मारलामा तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ४, थकनी 9860257597
कृष्ण कुमार तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ४, थकनी
फुल माया तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ४, थकनी
कुल बहादुर राउत वडा सदस्य वडा नं. ४, थकनी
कृष्ण कुमारी नेपाली वडा सदस्य वडा नं. ४, थकनी
Section: वडा नं. ५, सिन्धुकोट
Photo Name Designation Section Email Phone
सुदर्शन लुइटेल वडा अध्यक्ष वडा नं. ५, सिन्धुकोट 9851186410
Section: वडा नं.५ , सिन्धुकोट
Photo Name Designation Section Email Phone
लुमडीराज खतिवडा वडा सदस्य वडा नं.५ , सिन्धुकोट
Section: वडा नं. ५ , सिन्धुकोट
Photo Name Designation Section Email Phone
बिष्णुहरि चौलागाई वडा सदस्य वडा नं. ५ , सिन्धुकोट
शिव कुमारी सिग्देल वडा सदस्य वडा नं. ५ , सिन्धुकोट
Section: वडा नं. ५ , सिन्धुकोट
Photo Name Designation Section Email Phone
मनपरी मिजार वडा सदस्य वडा नं. ५ , सिन्धुकोट
Section: वडा नं. ६ , तालामराङ
Photo Name Designation Section Email Phone
जितराज थापा वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ , तालामराङ 9843658092
पार्वती थापा वडा सदस्य वडा नं. ६ , तालामराङ
सुकुमाया सुनार वडा सदस्य वडा नं. ६ , तालामराङ
सुर्य बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ६ , तालामराङ
शेर बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ६ , तालामराङ
Section: वडा नं. ७, ढुवाचौर
Photo Name Designation Section Email Phone
ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ७, ढुवाचौर 9741003354
पासाङ तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ७, ढुवाचौर
काले तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ७, ढुवाचौर
रेशम कुमारी भारती वडा सदस्य वडा नं. ७, ढुवाचौर
Section: वडा नं. ७, ढुवाचौर
Photo Name Designation Section Email Phone
देवीमाया कमिनी वडा सदस्य वडा नं. ७, ढुवाचौर
Section: वडा नं. ८ , ढुवाचौर
Photo Name Designation Section Email Phone
ठंकराज गिरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ , ढुवाचौर 9741045183
कामी लामा तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८ , ढुवाचौर
फुल बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८ , ढुवाचौर
जानुका गिरी वडा सदस्य वडा नं. ८ , ढुवाचौर
काली सार्की वडा सदस्य वडा नं. ८ , ढुवाचौर
Section: वडा नं. ९, ज्यामिरे
Photo Name Designation Section Email Phone
कमल बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ९, ज्यामिरे 9861080482
Section: वडा नं. ९, ज्यामिरे
Photo Name Designation Section Email Phone
जित बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ९, ज्यामिरे
सुवाष खड्का वडा सदस्य वडा नं. ९, ज्यामिरे
बिमला तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ९, ज्यामिरे
बाटुली सार्की वडा सदस्य वडा नं. ९, ज्यामिरे
Section: वडा नं. १० , शिखरपुर
Photo Name Designation Section Email Phone
भक्त बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. १० , शिखरपुर 9851195564
Section: वडा नं. १० , शिखरपुर
Photo Name Designation Section Email Phone
अम्बिका बस्नेत वडा सदस्य वडा नं. १० , शिखरपुर
गोमानध्वज अधिकारी वडा सदस्य वडा नं. १० , शिखरपुर
रामशरण महरा वडा सदस्य वडा नं. १० , शिखरपुर
कौशिला नेपाली वडा सदस्य वडा नं. १० , शिखरपुर
Section: वडा नं. ११ , मेलम्ची
Photo Name Designation Section Email Phone
रुद्र प्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ , मेलम्ची 9851000711
Section: वडा नं. ११ , मेलम्ची
Photo Name Designation Section Email Phone
टिकादत्त धिताल वडा सदस्य वडा नं. ११ , मेलम्ची
चन्द्र बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ११ , मेलम्ची
मालती मिजार वडा सदस्य वडा नं. ११ , मेलम्ची
दुग्ध कुमारी तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ११ , मेलम्ची
Section: वडा नं. १२ , बाँसबारी
Photo Name Designation Section Email Phone
राम बहादुर लामा वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ , बाँसबारी 9860809091
बिनोद कुमार नेपाल वडा सदस्य वडा नं. १२ , बाँसबारी
बिन्दा ढकाल वडा सदस्य वडा नं. १२ , बाँसबारी
पार्वती बि. क. वडा सदस्य वडा नं. १२ , बाँसबारी
गोपाल तामाङ वडा सदस्य वडा नं. १२ , बाँसबारी
Section: वडा नं. १३ , फटकशिला
Photo Name Designation Section Email Phone
देवेन्द्र घोरासैनी वडा अध्यक्ष वडा नं. १३ , फटकशिला 9843706691
Section: वडा नं. १३ , फटकशिला
Photo Name Designation Section Email Phone
अर्जुन प्रसाद घोरासैनी वडा सदस्य वडा नं. १३ , फटकशिला
कृष्ण बहादुर दनुवार वडा सदस्य वडा नं. १३ , फटकशिला
जानुका डोटेल वडा सदस्य वडा नं. १३ , फटकशिला
भगवती नेपाली वडा सदस्य वडा नं. १३ , फटकशिला
Section: का. पा. सदस्य , मेनपा १०
Photo Name Designation Section Email Phone
आकाश माझी कार्यपालिका सदस्य का. पा. सदस्य , मेनपा १० 9843759066
Section: का. पा. सदस्य , मेनपा ९
Photo Name Designation Section Email Phone
कूल बहादुर दमाई कार्यपालिका सदस्य का. पा. सदस्य , मेनपा ९ 9860415904
Section: का. पा. सदस्य , मेनपा १३
Photo Name Designation Section Email Phone
कल्पना पहरी कार्यपालिका सदस्य का. पा. सदस्य , मेनपा १३ 9818121984