मेलम्ची नगरपालिकाको खुला प्रतियोगिताद्धारा स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना संशोधनको जरुरी सूचना !