मेलम्ची नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

मेलम्ची नगरपालिकामा अनमी र कार्यालय सहयोगी कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका नगरबासीहरुमा आफुले भोगचलन गरेको सार्वजनिक जग्गा स्वघोषणा मार्फत न. पा मा जानकारी गराउने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना

निशुल्क नक्सा निर्माण तथा नक्सापासका लागी प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका विद्यालयका खातामा शिक्षकहरुको चाैमासिक तलब र चाडवाड खर्च निकाशाकाे विवरण

हलुका सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाकाे सूचना

Pages