मेलम्ची नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं.

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । "

मेलम्ची नगरपालिकाद्धारा प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिनका लागि लिइएको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Supporting Documents: 

प्राविधिक जनशक्त्ति सेवा करार दरखास्त फारम

Supporting Documents: 

प्राविधिक जनशक्त्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धि मेलम्ची नगरपालिकाकाे जरुरी सूचना

Supporting Documents: 

Pages