मेलम्ची नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं.

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । "

मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को राजस्वको दररेट

नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन कार्यमा रोक लगाइएको बारे मेलम्ची नगरपालिका कार्यालयको जरुरी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना

Pages