सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाकाे जरुरी सूचना

मेलम्ची नगरपालिकाद्धारा प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिनका लागि लिइएको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक जनशक्त्ति सेवा करार दरखास्त फारम

प्राविधिक जनशक्त्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धि मेलम्ची नगरपालिकाकाे जरुरी सूचना

Pages