मेलम्ची नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं.

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । "

निशुल्क नक्सा निर्माण तथा नक्सापासका लागी प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

Supporting Documents: 

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका विद्यालयका खातामा शिक्षकहरुको चाैमासिक तलब र चाडवाड खर्च निकाशाकाे विवरण

हलुका सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाकाे सूचना

Supporting Documents: 

Pages