मेलम्ची नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं.

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । "

मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व. २०७४/७५ को दोस्रो नगरसभाको निर्णयहरु

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका नगरबासीहरुमा आफुले भोगचलन गरेको सार्वजनिक जग्गा स्वघोषणा मार्फत न. पा मा जानकारी गराउने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना

निशुल्क नक्सा निर्माण तथा नक्सापासका लागी प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

Supporting Documents: 

Pages