FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगार वोर्डको जरुरी सूचना !!!

श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको १ वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताको लागि वैदेशिक रोजगार वोर्डमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नगरपालिका मार्फत पनि निवेदन दिन सकिनेछ ।

कृषि विकास निर्देशानालय र ज्ञान केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना !!!

Supporting Documents: 

पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. ३ हेटौडा को प्रस्ताव आव्हानको सूचना

Supporting Documents: 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भुकम्प किस्ता लिने समय सिमा सम्बन्धि सूचना !!!

Supporting Documents: 

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!!

Pages