सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का स्थगित गरिएको बारे जरुरी सूचना

BOQ संशोधन सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाको जरुरी सूचना

मेलम्ची नगरपालिकाको हेभी इक्विपमेन्ट खरिदका लागि मौजुदा सुचीमा समावेश हुने सम्बन्धित सुचना|

Pages