FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का स्थगित गरिएको बारे जरुरी सूचना

BOQ संशोधन सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाको जरुरी सूचना

फटकशिला खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आहावानको सूचना|

Pages