FAQs Complain Problems

वडा सचिवहरु

Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
सकेन्द्र राई वडा नं. २ वडा सचिब नायव सुब्बा / सहायकस्तर पाँचौ 9843354226 melamchimun02@gmail.com
श्रीकृष्ण खत्री वडा नं. ३ वडा सचिब नायव सुब्बा / सहायकस्तर पाँचौ 9841434030 melamchimun03@gmail.com
दिलबहादुर तामाङ वडा नं. ४ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9843446126 melamchimun04@gmail.com
हरिगोपाल गैडा वडा नं. ५ वडा सचिब खरिदार / सहायकस्तर चौथो 9841384666 melamchimun05@gmail.com
कलाधर ढकाल वडा नं. ६ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9860519637 melamchimun06@gmail.com
मिनबहादुर देउजा वडा नं. ७ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9808022744 melamchimun07@gmail.com
डोलबहादुर घले वडा नं. ८ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9840915619 melamchimun08@gmail.com
होमनाथ दाहाल वडा नं. ९ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9860308953 melamchimun09@gmail.com
अर्जुनबहादुर अधिकारी वडा नं. १० वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9860708035 melamchimun10@gmail.com
शर्मिला सिग्देल वडा नं. ११ वडा सचिब खरिदार / सहायकस्तर चौथो 9869022111 melamchimun11@gmail.com
उमेशकुमार घोरासैनी वडा नं. १२ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9808800406 melamchimun12@gmail.com
टिकाकृष्ण काफ्ले वडा नं. १३ वडा सचिब नायव सुब्बा / सहायकस्तर पाँचौ 9861334860 melamchimun13@gmail.com