FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

Document
मेलम्ची नगरपालिकाको बाल संजाल एबम् बाल क्लब गठन सञ्‍चालन सहजीकरण निर्देशिका , २०७८ PDF icon बाल संजाल एंव बालक्लव गठन तथा संचालन सहजिकरण निर्देशिका.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका , २०७७ PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका (1).pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सम्बन्धि कार्यविधि , २०७७ PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागि नगर स्तरीय समिति (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि ,२०७७ PDF icon मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागि नगर स्तरीय समिति गठन कार्यविधि मेलम्ची final.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७७ PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यविधि मेलम्ची नपा - final(1).pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७ PDF icon प्राविधिक करार प्रमाणित कपी.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) ऐन , २०७७ PDF icon न्यायिक समितिको प्रथम संशोधन राजपत्र.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आफ्नो गाँउ आफैँ बनाउँ कार्यविधि,२०७७ PDF icon आफ्नो गाउँ आफै बनाउ Final.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन , २०७६ PDF icon Karmachari Byabastapan AAin.pdf
मेलम्ची नगरपमलिकाको क्षेत्रभित्रका नदी , खोला , खोल्सीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र उपयोग सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७६ PDF icon Dhunga Giti Baluwa Karyabidhi 076 (1) - Copy.pdf

Pages