FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
मेलम्ची नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७ PDF icon प्राविधिक करार प्रमाणित कपी.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) ऐन , २०७७ PDF icon न्यायिक समितिको प्रथम संशोधन राजपत्र.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आफ्नो गाँउ आफैँ बनाउँ कार्यविधि,२०७७ PDF icon आफ्नो गाउँ आफै बनाउ Final.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन , २०७६ PDF icon Karmachari Byabastapan AAin.pdf
मेलम्ची नगरपमलिकाको क्षेत्रभित्रका नदी , खोला , खोल्सीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र उपयोग सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७६ PDF icon Dhunga Giti Baluwa Karyabidhi 076 (1) - Copy.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ PDF icon Prashasanik Karya niyamit.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ को प्रथम संशोधन PDF icon शिक्षा ऐन first Ammenden.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को प्रथम संशोधन PDF icon सहकारी ऐन पहिलो संसोधन.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६ PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ PDF icon Sanstha darta Ain.pdf

Pages