FAQs Complain Problems

समाचार

मेलम्ची नगरपालिकाद्वारा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वत: प्रकाशन