FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाई /भैसी सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम बारे सूचना !!!

करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Supporting Documents: 

मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम,योजना र बजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना (Red Book)

Supporting Documents: 

मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मन्तब्य

Supporting Documents: 

Pages