FAQs Complain Problems

समाचार

वडा कर्मचारी

वडा नम्बर: वडा नं. १३
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
उमेशकुमार घोरासैनी वडा नं. १३ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9808800406 melamchimun13@gmail.com
अमृता चौलागाईं वडा नं. १३ कार्यालय सहयोगी 9823796991 melamchimun13@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. १२
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
कलाधर ढकाल वडा नं. १२ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9860519637 melamchimun12@gmail.com
तुलकुमारी धिताल वडा नं. १२ कार्यालय सहयोगी melamchimun12@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ११
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
मधु विलाशा देवकोटा वडा नं. ११ वडा सचिब सहायकस्तर पाँचौ 9841852447 melamchimun11@gmail.com
डोल बहादुर घले वडा नं. ११ सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर चौथो 9840915619 melamchimun11@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. १०
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
अर्जुनबहादुर अधिकारी वडा नं. १० वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9860708035 melamchimun10@gmail.com
सुमित्रा अधिकारी वडा नं. १० कार्यालय सहयोगी melamchimun10@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ९
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
विष्णु गौतम वडा नं. ९ वडा सचिब खरिदार / सहायकस्तर चौथो 9867855959 melamchimun09@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ८
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
संजय मल्ल वडा नं. ८ वडा सचिब सहायकस्तर पाचौँ 9841429842 melamchimun08@gmail.com
गोविन्द गिरी वडा नं. ८ कार्यालय सहयोगी 9823275651 melamchimun08@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. १
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
भुपेन्द्र कुलुङ वडा नं. १ वडा सचिब खरिदार / सहायकस्तर चौथो 9842938576 melamchimun07@gmail.com
रमेश प्रसाद चौलागाईं वडा नं. १ कार्यालय सहयोगी 9843787245 melamchimun01@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ६
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
नवराज दाहाल वडा नं. ६ वडा सचिब नायव सुब्बा / सहायकस्तर पाँचौ 9841490046 melamchimun06@gmail.com
मिनबहादुर देउजा वडा नं. ६ कार्यालय सहायक सहायकस्तर चौथो 9818671288 melamchimun06@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ५
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
हरिगोपाल गैडा वडा नं. ५ वडा सचिब खरिदार / सहायकस्तर चौथो 9841384666 melamchimun05@gmail.com
दिलिप तामाङ्ग वडा नं. ५ कार्यालय सहयोगी melamchimun05@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ४
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
दिलबहादुर तामाङ वडा नं. ४ वडा सचिब सहायकस्तर चौथो 9843446126 melamchimun04@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ३
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
उद्वव गुरुङ्ग वडा नं. ३ कार्यालय सहायक सहायकस्तर चौथो 9868153835 melamchimun03@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. २
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
प्रेमलाल मल्ल वडा नं. २ वडा सचिब नायव सुब्बा / सहायकस्तर पाँचौ 9857627231 melamchimun02@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ७
Photo नाम वडा नम्बर पद तह फोन नम्बर ईमेल
ईश्‍वरी प्रसाद तिमल्सिना वडा नं. ७ वडा सचिब नायव सुब्बा / सहायकस्तर पाँचौ 9842924028 melamchimun01@gmail.com