FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता कति दिन सम्ममा गर्नुपर्छ ?

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गर्नुपर्छ |