FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

Supporting Documents: 

मध्यमकालिन खर्च संचरना 2080-81 देखि 2082-83 सम्म

मेलम्ची नगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७९/८०-२०८३/८४

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

जनप्रतिनिधिहरुको एक वर्ष कार्यकालको प्रगति विवरण

Supporting Documents: 

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 

Pages