FAQs Complain Problems

स्थानिय कोरोना विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (LCCMC) को बैठकको निर्णय

मिति २०७७ वैशाख २१ गतेका दिन मेलम्ची नगरपालिका स्तरीय स्थानिय कोरोना विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (LCCMC) को बैठक मेलम्ची न.पाको प्रमुख श्री डम्बर ब.अर्याल ज्युको अध्यक्षतामा बसी तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु पारित गरियो ।

 

Documents: